<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">Здраво! <div class=""><br class=""></div><div class="">Кога сме веќе кај игри, дали некој можеби би бил заинтересиран за држење Game Development или Game Design курс кај мене во предавална? Зборувам за <a href="http://www.codenight.net" class="">www.codenight.net</a></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Доколку има заинтересирани, слободно контактирајте ме тука или јавете ми се на 071457761. </div><div class=""><br class=""></div><div class="">Thanks anyways!</div><div class="">Much love,</div><div class="">Kaly</div></body></html>