<div dir="ltr"><div><div><div>Pros:<br>- ќе можеме полесно да ги рашириме познанствата (networking)<br>- полесно ќе го афирмираме хаклабот како ентитет во општеството -> ќе се зајакне со нови членови<br></div>- релативно намаливање на трошоците <br><br></div>Cons: <br></div><div>- помал простор<br></div><div>- повремено правење компромиси за заедничките простории<br></div><div>- каде би идел сиот хардвер и сервери?<br></div><div>- претпоставувам работа со power tools ќе преставува проблем за останатите<br><br></div><div>Неодредено:<br></div><div>- би делиме интернет?<br></div><div>- би делеле фрижидер?<br></div><div>- клучеви и сигурност на опремата која ќе останува во просториите/просторијата<br></div><div><br></div><div>Проценувам дека треба да одлучиме кои ни се приоритетните аспекти во функционираме во хаклабот. Дали сме подготвени да се откажеме од одредени слободи за сметка на помали давачки и подобар networking. <br></div><div>Исто така, дали има шанси доколку останувам каде што сме да поткренеме иницијатива да донесеме нови членови. И од друга страна да разгледаме стратегии за самоодржливост (crowdfunding, аплицирање на прокти и грантови итн.)<br></div></div>