<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Цената на овој простор е 700 евра. Освен ЛДС, ССНМ имале некаква заинтересираност да учествуваат ама може и друг да биде. ЛДС и АКЦС се само фиксни.</blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">Колку е тоа по м2? Нели ЛДС имаат нови простории во дебар маало? Што стана со тоа?<br></div><div class="gmail_extra"><br><br></div><div class="gmail_extra">Простор за кој ќе се плаќа помалку е ОК. Но условите со цимерите треба да се договорат прецизно. Меѓудругото, дали ќе имаат пристап  до хардверот, ќе се делат ли и трошоци за негово одржување.<br><br><br clear="all"></div><div class="gmail_extra"><br>-- <br><div class="gmail_signature">≠</div>
</div></div>