<div dir="ltr"><p class="gmail-MsoNormal">Здраво на сите,</p><p class="gmail-MsoNormal" style="text-align:start;text-indent:0px"><span lang="MK" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">Една информација која можеби би била интересна за некој од вас:</span></p><p class="gmail-MsoNormal" style="text-align:start;text-indent:0px"><span lang="MK" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">ФИНКИ во соработка со </span><span style="text-align:justify;text-indent:0.5in">Digital Security
Group, Radboud University, </span><span lang="MK" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">во
Најмеген, Хојандија</span><span style="text-align:justify;text-indent:0.5in">,</span><span lang="MK" style="text-align:justify;text-indent:0.5in"> во
периодот 12-16 септември организира курс на тема </span><span lang="RU" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">“И</span><span lang="MK" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">нжинеринг на криптографски софтвер</span><span lang="RU" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">”, на кој предавач ќе биде Питер Швабе, еден од водечките експерти од
областа на оптимизација на код за криптографски потреби. Наставата ќе биде
изведена на англиски јазик.</span></p><p class="gmail-MsoNormal" style="text-align:start;text-indent:0px"><span lang="RU" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">Курсот е отворен за студенти
на ФИНКИ но и за надворешни слушатели. </span><span lang="RU" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">Подетални информации ќе најдете во прикачениот pdf, а доколку имате дополнителни прашања обратете
се на </span><a href="mailto:simona.samardjiska@finki.ukim.mk" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">simona.samardjiska@finki.ukim.mk</a><span lang="RU" style="text-align:justify;text-indent:0.5in">. </span></p><div></div><p></p>

<font face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="RU">Кандидатите кои сакаат да се пријават за курсот </span><span lang="MK">треба да испратат маил со основни лични податоци</span> (<span lang="MK">име,
презиме, КИКА</span>)<span lang="MK"> на </span><a href="mailto:simona.samardjiska@finki.ukim.mk">simona.samardjiska@finki.ukim.mk</a><span lang="MK">, најдоцна до 10 септември</span><span lang="RU">.</span></font><br><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="RU"><br></span></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif">Поздрав, Симона.</font></div></div>