<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Здраво,<br>
    <br>
    Може да предложам локализација на <a
      href="https://github.com/odoo/odoo">Odoo</a>, веб платформа и сет
    од бизнис апликации.<br>
    Работам повеќе од 2 години со истата па доколку има интерес за ваков
    проект радо би се вклучил и би споделил што знам.<br>
    <br>
    Поздрав,<br>
    Кирил<br>
  </body>
</html>