<div dir="ltr"><div>+1,<br><br></div>Јас сакам да помогнам било како.<br></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="display:block" id=":157" class="Ar Au Ao"><div tabindex="1" style="direction:ltr;min-height:85px" id=":15c" class="Am Al editable LW-avf"><div><div><br><div href="http://WISESTAMP_SIG_e54a93c47f18759f388647325fd29ff8"><div><div style="max-width:600px;direction:ltr"> <div style="max-width:470px;margin:8px 8px 8px 0px"> <table style="width:470px" cellpadding="0" cellspacing="0" width="470" border="0"> <tbody><tr valign="top"> <td style="padding-left:10px;width:10px;padding-right:10px"> <img src="https://s3.amazonaws.com/ucwebapp.wisestamp.com/110e4b1b-499c-41ad-9cc9-da2a0f7acb91/13582402_871398326305620_275362802_o.crop_1283x1176_765,189.preview.format_png.resize_200x.png#logo" alt="photo" style="border-radius: 4px; width: 65px; min-height: 59.5791px; max-width: 120px;" height="59.5791114575" width="65"> </td> <td style="border-right:1px solid rgb(69,102,142)"><br></td> <td style="text-align:initial;font:14px Arial;color:rgb(100,100,100);padding:0px 10px"> <div> <b>Hristijan Lubeski - Tino</b><br> <span>A kid who travels the world ... on the Internet</span> </div> <div style="color:rgb(141,141,141);font-size:13px;padding:5px 0px"> <span style="display:inline-block"><a href="mailto:lbskit@protonmail.ch" style="color:rgb(141,141,141);text-decoration:none" target="_blank">lbskit@protonmail.ch</a></span>  <span style="color:rgb(69,102,142);display:inline-block">|</span> <a href="mailto:lubeskit@gmail.com">lubeskit@gmail.com</a> | <span style="white-space:nowrap;display:inline-block"><a href="http://tinnotl.github.io" style="color:rgb(141,141,141);text-decoration:none" target="_blank">http://tinnotl.github.io</a></span>  <span style="color:rgb(69,102,142);display:inline-block">|</span> <span style="display:inline-block"><span style="color:rgb(141,141,141)">Skype: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6668887474208176067_" style="text-decoration:none;color:rgb(141,141,141)">tino-99</a></span></span> <span style="color:rgb(69,102,142);display:inline-block">|</span> <span style="color:rgb(141,141,141);display:inline-block">Milky Way, Earth</span> </div> <div style="margin-top:5px"><a href="http://facebook.com/lubeskit" target="_blank"><img style="border-radius: 0px; border: 0px none; width: 16px; min-height: 16px;" src="https://s3.amazonaws.com/images.wisestamp.com/icons_32/facebook.png" height="16" width="16"></a> <a href="http://twitter.com/tinnotl" target="_blank"><img style="border-radius: 0px; border: 0px none; width: 16px; min-height: 16px;" src="https://s3.amazonaws.com/images.wisestamp.com/icons_32/twitter.png" height="16" width="16"></a> <a href="http://github.com/tinnotl" target="_blank"><img style="border-radius: 0px; border: 0px none; width: 16px; min-height: 16px;" src="https://s3.amazonaws.com/images.wisestamp.com/icons_32/github.png" height="16" width="16"></a></div> </td> </tr> </tbody></table></div></div></div></div></div></div><span></span></div></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">2016-08-16 13:39 GMT+02:00 Димитриј Мијоски <span dir="ltr"><<a href="mailto:dmjpp@hotmail.com" target="_blank">dmjpp@hotmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ќе поставам три тврдења,<br>
<br>
1. Активизмот за слободен софтвер во Македонија последните 5 години опаѓа. Почитта кон него е изгубена.<br>
2. Квалитетот на софтверската индустрија во еден регион е толку добар колку што е кванитетот на изработен слободен софтвер во тој регион.<br>
3. За економијата на една држава, производството на:<br>
    - слободен софтвер е најдобро;<br>
    - на затворен софтвер кој останува во сопственост на креаторите е полошо;<br>
    - а целосно давање на правата т.е. аутсорсинг е најлоша опција.<br>
   За жал третава опција кај нас е многу популарна.<br>
<br>
За првото, доволно е да се видат активностите надвор од работилницата (хаклабот) КИКА. Ќе пуштам две врски:<br>
<a href="https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80+OR+%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1+OR+mozilla+site:finki.ukim.mk" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.google.com/search?<wbr>q=слободен+софтвер+OR+хаклаб+<wbr>OR+mozilla+site:finki.ukim.mk</a><br>
<a href="https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80+OR+%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1+site:it.mk" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.google.com/search?<wbr>q=слободен+софтвер+OR+хаклаб+<wbr>site:it.mk</a><br>
<a href="https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80+site:*.mk" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.google.com/search?<wbr>q=слободен+софтвер+site:*.mk</a><br>
Ако ги видиме датумите ќе видиме како тежнеат кон 2012, 2011 година и порано.<br>
<br>
Второто е веќе емпириска претпоставка.<br>
<br>
Третото тврдење... тоа е опасна економија. Хехе.<br>
<br>
Поентата ми е дека освен користење треба да се стимулира и развој на слободен софтвер.<br>
<br>
Сега, не знам тековните членови на оваа организација колку се заинтересирани за тоа. Тоа го правевте во минатото добро, можеби сега веќе ви е смачено. Моментално, фокусот на тековните членови е хаклабот, но тоа е прилично различна работа. Слободен софтвер е идеологија, хаклабот е физички простор односно работилница. Идеологија се шири на многу луѓе, работилница е за ограничен број луѓе, на пример, збира 10 луѓе во еден момент.<br>
<br>
Значи, ако на старите членови им е смачено од активизмот, треба да се најдат нови активисти. Но, за да се најдат нови, треба старите да убедат нови луѓе за тие да поверуваат во слободен софтвер. И тука се наоѓаме во еден незгоден циклус.<br>
<br>
Јас лично, сега за сега, имам желба да го ширам слободарството, можам да наоѓам некоја публика. Сепак, потребни се здружени напори.<br>
<br>
Поздрав,<br>
Димитриј.<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.<wbr>org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/<wbr>listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br></div>