<div dir="ltr"><div><div>Здраво на сите,<br><br></div>Некој од вас досега слушна за 
како стои ситуацијата за финансирање за хаклабот. За тие што не знаат 
сѐ уште, хаклабот нема доволно средства за финансирање за месец 
Септември, а не пак за понатака.<br><br></div><div>Во моментов, 
паричните средства кој се наменети за трошоци како струја, вода, кирија и
 данок изнесуваат 10,798.00 денари што не е ни близу за помирување на 
киријата која изнесува окулу 16,000.00 денари. <br><br></div><div>За таа цел, направивме предлог листа од курсеви кој би можеле да се оддржуваат со цел финансирање на хаклабот<br><br></div><div>Листата може да ја најдете <a href="http://piratepad.net/ueAdZH4Y6R" target="_blank">овде</a>.<br><br></div><div>Ве
 молам, кој е во можност да одржи било каков курс да се пише / додаде на
 линкот погоре, во спротивно ќе го изгубиме просторот и Скопје ќе остане
 без хаклаб.<br><br></div><div>Поздрав,<br></div>Тино (tinnotl)<br></div>