<div dir="ltr"><div>Нека ни е со среќа!</div><div><br></div><div>Само една работа сакам да дополнам. Њук, ни во новиот хаклаб не си добредојден. :-D</div><div><br></div><div>Лорд, фала што ја потегна и истера работава до крај. Имаш +1 inspiration од мене.</div><div><br></div><div>Андреј<br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-11-21 13:56 GMT+01:00 Lord of Life <span dir="ltr"><<a href="mailto:lord.of.your.lives@gmail.com" target="_blank">lord.of.your.lives@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Хаклабот се сели.<br>
<br>
Хаклаб 3.0 се наоѓа на Ул. Наум Наумовски Борче 38, 5ти спрат, стан<br>
12, сива фасада помеѓу хотел Дувет и зградата Граве со поглед на<br>
Партизанска.<br>
Договорот е со траење од 1 година, кирија од 200 евра, плаќање на<br>
секои 3 месеци однапред, депозит од една месечна кирија, плус<br>
стандардни очекувани работи и почнува од Декември 2017.<br>
Имаме клуч и процесот на преместување веќе го почнавме, со тоа што ќе<br>
биде договорен еден камион за мебелот и ќе треба уште малку пати да се<br>
оди со кола.<br>
Претходниот сопственик беше фин и ни кажа дека немаме обврска да<br>
кречиме или ја плаќаме сметката за вода кога пукнала цевка. Сите стари<br>
долгови се подмирени, фала Дамјан.<br>
<br>
Очекувајте дека:<br>
1) Клучевите од стариот хаклаб, освен ако не се менува бравата (или е<br>
наша), треба да се вратат.<br>
2) Ситуацијата постои еден или лошо поделен point of failure за<br>
постоење и функционирање на КИКА ќе се смени со организација и<br>
документација.<br>
3) Викито ќе биде ревидирано и користено за претходната точка, отом потом.<br>
4) Ќе добивате периодични извештаи за генерално финансии (како што<br>
правел Glisha) ((потсетник дека траен налог е кул работа)).<br>
5) Во стандарниот распоред на настаните ништо нема да се смени или<br>
додаде сега за сега.<br>
6) Ќе аплицираме на вториот повик за ИПА грантови (линк на пад) и<br>
други слични вакви кои ќе налетаат со благ песимизам. Mожеби GNOME ќе<br>
ни дава 100 евра месечно, можеби убаво е само да се сонува.<br>
7) Дефинитивно секоја фикс идеја ќе биде разгледана... од таму... ќе<br>
правиме пиво во хаклаб, ќе растеме што ни текне (легално, побогу), ќе<br>
има радиоаматерски клуб, ќе дрводеламе... (со надеж и благ оптимизам).<br>
8) За секој невратен алат или книга, ќе најдеме замена, ќе купиме, ќе<br>
донираме, повеќе од што треба.<br>
<br>
Фала ви општо, а и за преселувањето, Алекс, Андреј, Висар, Владан,<br>
Дамјан (пак за инает), Гоце, Гулич, Ковач, Новица, Њук (ти таму Никола<br>
Демерџиев), Солза, Стама, Тино, Фау и сите што ги испуштам бидејќи ќе<br>
ми се потроши мастилото.<br>
<br>
Бидејќи мејловите завршуваат во спам ако имаат линкови, падот каде што<br>
се документира селењето ќе го најдете на ирц логови.<br>
<br>
Со факинг почит,<br>
Христијан aka Lord_of_Life<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.<wbr>org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/<wbr>listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div>