<div dir="ltr">+2<br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Fri, Jan 11, 2019 at 12:03 AM Hristijan Lubeski <<a href="mailto:tinnotl@slobodensoftver.org.mk">tinnotl@slobodensoftver.org.mk</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Дечки, здраво,<br>
<br>
Ќе правиме нови „НАУЧИ, НАПРАВИ, СПОДЕЛИ" маички.<br>
<br>
Пред да почнам да се јавувам по фирми што печатат, ме интересира колку<br>
луѓе се заинтересирани за маичка. Ве молам вратете на мејлов со „+1“<br>
најкасно до понеделник (14.01.2019) за да се преброиме. :)<br>
<br>
Дизајнот е направен од Ана Ристеска, можете да го најдете овде:<br>
<a href="https://prv.lh.mk/rnd/kika-tshirt-design.pdf" rel="noreferrer" target="_blank">https://prv.lh.mk/rnd/kika-tshirt-design.pdf</a><br>
<br>
Поз,<br>
Тино<br>
<br>
-- <br>
yyy @ freenode<br>
<a href="https://lh.mk/" rel="noreferrer" target="_blank">https://lh.mk/</a><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div>