<div dir="auto">Конфереција во Тирана. <a href="http://oscal.openlabs.cc/">oscal.openlabs.cc/</a><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Македонска заедница има отворена покана да присуствува, но за жал организаторот не успеа да обезбеди средства за помош за пат или слично. Сепак кој е заинтерсиран да оди луѓето стојат на располагање да помогнат со совети за сместување и слично.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">-- ннвц</div></div>