[Mozilla] Буџет за Firefox OS Crash Course

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Mon May 5 19:15:20 UTC 2014


Белешки од состанокот 05.05.2014

Присутни: Ванчо, Христина, Димитар, Горјан, Гоце, Игор, Дамјан, Шпион,
Марко, Ана, Дода

Отворени прашања

* Буџетот не е одобрен
* Гостите не се потврдени
* Логистика околу набавките и начинот на плаќање


Затворени прашања

* Сајтот е направен
* Просторија имаме
* Имаме луѓе
* Ментори
* Тест апликација


ТОДО ако го откажуваме настанот

* Да се известатат медиуми за откажувањето
* Да се известат учесниците за откажувањето
* Да се известат менторите за откажувањето


ТОДО ако го правиме настанот

* Храна : Бравос
http://www.restorani.com.mk/restoran/restoran_bravos_klub/149
сендвичи, пици
* Кафе, Сок, Вода ( ако можеме од дисконт, Димитар ќе праша, дали
имаат достава)  120 литри од што (60 литри вода, 60 литри сок)
* РедБул со фрижидерче (без пари)
* Чаши пластични
* Салфетки
* Нескафе (без пари)
* Шеќер
* МлекоOn Thu, Apr 17, 2014 at 1:33 PM, Gorjan Jovanovski
<jovanovski at gorjan.info> wrote:
> Еве како изгледа барањето што го пуштам за 10 мин, поделено по категории,
> ако некој има нешто да измени, мада тоа е тоа:
>
> Drinks (coffee, water, juice): 450
> Food (pizza, sweets): 600
> Transport (to after-party; from Strumica one of the organizers): 120
> After-party (food/drinks for attendees): 450
> Promotional materials (generic banners/posters): 250
> Additional equipment (LAN/extension power cables, cloths, bathroom
> essentials (toilet paper, soap), etc..): 130
>
> --
> Portfolio: http://gorjan.info
> LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Igor


More information about the Mozilla mailing list