[Mozilla] Буџет за Firefox OS Crash Course

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Mon May 5 21:09:43 UTC 2014


Перо го одобри буџетот, сега е на council ниво :)


2014-05-05 21:15 GMT+02:00 Igor Stamatovski <igor.stamatovski at gmail.com>:

> Белешки од состанокот 05.05.2014
>
> Присутни: Ванчо, Христина, Димитар, Горјан, Гоце, Игор, Дамјан, Шпион,
> Марко, Ана, Дода
>
> Отворени прашања
>
> * Буџетот не е одобрен
> * Гостите не се потврдени
> * Логистика околу набавките и начинот на плаќање
>
>
> Затворени прашања
>
> * Сајтот е направен
> * Просторија имаме
> * Имаме луѓе
> * Ментори
> * Тест апликација
>
>
> ТОДО ако го откажуваме настанот
>
> * Да се известатат медиуми за откажувањето
> * Да се известат учесниците за откажувањето
> * Да се известат менторите за откажувањето
>
>
> ТОДО ако го правиме настанот
>
> * Храна : Бравос
> http://www.restorani.com.mk/restoran/restoran_bravos_klub/149
> сендвичи, пици
> * Кафе, Сок, Вода ( ако можеме од дисконт, Димитар ќе праша, дали
> имаат достава)  120 литри од што (60 литри вода, 60 литри сок)
> * РедБул со фрижидерче (без пари)
> * Чаши пластични
> * Салфетки
> * Нескафе (без пари)
> * Шеќер
> * Млеко
>
>
>
> On Thu, Apr 17, 2014 at 1:33 PM, Gorjan Jovanovski
> <jovanovski at gorjan.info> wrote:
> > Еве како изгледа барањето што го пуштам за 10 мин, поделено по категории,
> > ако некој има нешто да измени, мада тоа е тоа:
> >
> > Drinks (coffee, water, juice): 450
> > Food (pizza, sweets): 600
> > Transport (to after-party; from Strumica one of the organizers): 120
> > After-party (food/drinks for attendees): 450
> > Promotional materials (generic banners/posters): 250
> > Additional equipment (LAN/extension power cables, cloths, bathroom
> > essentials (toilet paper, soap), etc..): 130
> >
> > --
> > Portfolio: http://gorjan.info
> > LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
> >
> > _______________________________________________
> > Mozilla mailing list
> > Mozilla at lists.softver.org.mk
> > https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
> >
>
>
>
> --
> Igor
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140505/b53b7108/attachment-0001.html>


More information about the Mozilla mailing list