[Mozilla] TODO за настанот

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Tue May 6 09:18:03 UTC 2014


Good catch, тоа ќе мора да се праша пред да ги нарачаме јадењава. Јас идам
денес до Бравос на лице место да видам и да разговарам со нив за достава,
прибор, цена (попуст) и опции што може да се донесе.

Имаме 40 учесници и колку од нас организација/ментори сме за тоталка да
имаме?

Ментори х?
Јас, Димитар, Гоце, Стама, Ванчо, Новица, Дамјан, Шпион, Ана, Finki Club
x4... who am I missing?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140506/63b8e962/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list