[Mozilla] URGENT: Agenda change

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Tue May 6 12:51:38 UTC 2014


> Не сме направиле место за доручек во агендата а и ручекот е во бош термин.

Ова колку што се сеќавам не е грешка, зашто првично настанот го
планиравме само со ручек и со забава на крајот.

Што станува со забавата?

---

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski


More information about the Mozilla mailing list