[Mozilla] URGENT: Agenda change

gdamjan at gmail.com gdamjan at gmail.com
Tue May 6 12:34:16 UTC 2014


On 6 May 2014 14:22:06 CEST, Ana Risteska <a.risteska at gmail.com> wrote:
>Зашо групен меил не се прати на сите учесници да кажат до утре, 12ч.
>дали
>имаат
>преференци за храна/алергии? Тие што немаат не мора да праќаат меил.
>
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>Mozilla mailing list
>Mozilla at lists.softver.org.mk
>https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla

ако се праќа мејл,
плус треба да содржи
дали потврдуваат дека во 9 во сабота ќе бидат таму
и или линк со упатство, или да им се пише да инсталираат firefox  и симулаторот.
-- 
дамјан
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140506/4d89e394/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list