[Mozilla] Пијалоци

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Tue May 6 16:26:37 UTC 2014


Мислам дека е ок, али би заменил 40Л вода, 30 кока кола, 30 густи и 20
фанта за ипак да има више вода (и за кафето)


2014-05-06 15:55 GMT+02:00 Dimitar Jovanov <dimitar.jovanov.92 at gmail.com>:

> Дали одговара да се земат
>
> 20 L вода
> 40 L кока кола
> 40 L густ
> 20 L фанта
>
> Зашто се на се ни треба 120 L за настанот.
>
> За достава мислам дека најубаво е преку doma.mk они вршат достава, ако
> ова ни е нарачката ќе видам како ни одговараат термините кои ги имаат
> поставено во кои вршат достава.
>
> Поздрав,
> Диме
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
>


-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140506/2ade031f/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list