[Mozilla] URGENT: Agenda change

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Tue May 6 16:29:10 UTC 2014


Ако идеме со 1 јадење само ондак ок е.
Зборев со дечкото од ресторанот, ми дадоа контакт и рекоа да им кажеме
унапред само и ќе донесат се таму. Ме советуваше пици да не земаме бидејќи
ќе се скаменат додека ги направат и донесат, а да земеме клуб/сендвич со
пилешко бидејќи заситувале (клуб = 120 МКД, пилешко = 140 МКД), а имале и
веге сендвич за по потреба.

Може на фактура да се плати, али бараат 50% однапред да платиме како
гаранција бидејќи не не занеле.
Треба да им дадам финална бројка и време утре по можност


2014-05-06 14:54 GMT+02:00 Ana Risteska <a.risteska at gmail.com>:

>
>
>
>> Што станува со забавата?
>>
>
> Имаме идеја за место? Сте разговарале за ова?
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
>


-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140506/bd989352/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list