[Mozilla] URGENT: Agenda change

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Tue May 6 17:11:00 UTC 2014


Пишувам предлог пораки за контакт со учесниците овде:
https://docs.google.com/document/d/1qtauwXhcQ1QgiBV6EQ0mkh9vgsa4GesHUbgFx2Eg0dY/edit#

Ако сте согласни дека е во ред, пораката до учесниците можам да ја
испратам веднаш.

Поздрав,
Гоце

---

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


2014-05-06 18:29 GMT+02:00 Gorjan Jovanovski <jovanovski at gorjan.info>:
> Ако идеме со 1 јадење само ондак ок е.
> Зборев со дечкото од ресторанот, ми дадоа контакт и рекоа да им кажеме
> унапред само и ќе донесат се таму. Ме советуваше пици да не земаме бидејќи
> ќе се скаменат додека ги направат и донесат, а да земеме клуб/сендвич со
> пилешко бидејќи заситувале (клуб = 120 МКД, пилешко = 140 МКД), а имале и
> веге сендвич за по потреба.
>
> Може на фактура да се плати, али бараат 50% однапред да платиме како
> гаранција бидејќи не не занеле.
> Треба да им дадам финална бројка и време утре по можност
>
>
> 2014-05-06 14:54 GMT+02:00 Ana Risteska <a.risteska at gmail.com>:
>>
>>
>>
>>>
>>> Што станува со забавата?
>>
>>
>> Имаме идеја за место? Сте разговарале за ова?
>>
>> _______________________________________________
>>
>> Mozilla mailing list
>> Mozilla at lists.softver.org.mk
>> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>>
>
>
>
> --
> Portfolio: http://gorjan.info
> LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>


More information about the Mozilla mailing list