[Mozilla] URGENT: Agenda change

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Tue May 6 17:20:28 UTC 2014


> Јас мислам да се преформулира да каже дека ќе се служат 2 типа на храна, а дека само ако сакаат веге тогаш да пишат. Бидејќи вака ме прашува кој тип сакам храна, а после ми вика само за веге ако сакам да пратам меил.

Да, добра забелешка. Поправено.

---

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


2014-05-06 19:15 GMT+02:00 Gorjan Jovanovski <jovanovski at gorjan.info>:
> Јас мислам да се преформулира да каже дека ќе се служат 2 типа на храна, а
> дека само ако сакаат веге тогаш да пишат. Бидејќи вака ме прашува кој тип
> сакам храна, а после ми вика само за веге ако сакам да пратам меил.
>
> On May 6, 2014 7:11 PM, "Goce Mitevski" <goce.mitevski at gmail.com> wrote:
>>
>> Пишувам предлог пораки за контакт со учесниците овде:
>>
>> https://docs.google.com/document/d/1qtauwXhcQ1QgiBV6EQ0mkh9vgsa4GesHUbgFx2Eg0dY/edit#
>>
>> Ако сте согласни дека е во ред, пораката до учесниците можам да ја
>> испратам веднаш.
>>
>> Поздрав,
>> Гоце
>>
>> ---
>>
>> Goce Mitevski
>> Independent Professional
>>
>>http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
>>http://www.behance.net/GoceMitevski
>>http://www.nicer2.com/about
>>http://monsteer.deviantart.com/
>>http://www.vimeo.com/gocemitevski
>>
>> I'm on Twitter: @GoceMitevski
>>
>>
>> 2014-05-06 18:29 GMT+02:00 Gorjan Jovanovski <jovanovski at gorjan.info>:
>> > Ако идеме со 1 јадење само ондак ок е.
>> > Зборев со дечкото од ресторанот, ми дадоа контакт и рекоа да им кажеме
>> > унапред само и ќе донесат се таму. Ме советуваше пици да не земаме
>> > бидејќи
>> > ќе се скаменат додека ги направат и донесат, а да земеме клуб/сендвич со
>> > пилешко бидејќи заситувале (клуб = 120 МКД, пилешко = 140 МКД), а имале
>> > и
>> > веге сендвич за по потреба.
>> >
>> > Може на фактура да се плати, али бараат 50% однапред да платиме како
>> > гаранција бидејќи не не занеле.
>> > Треба да им дадам финална бројка и време утре по можност
>> >
>> >
>> > 2014-05-06 14:54 GMT+02:00 Ana Risteska <a.risteska at gmail.com>:
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>>
>> >>> Што станува со забавата?
>> >>
>> >>
>> >> Имаме идеја за место? Сте разговарале за ова?
>> >>
>> >> _______________________________________________
>> >>
>> >> Mozilla mailing list
>> >> Mozilla at lists.softver.org.mk
>> >> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>> >>
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > Portfolio: http://gorjan.info
>> > LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Mozilla mailing list
>> > Mozilla at lists.softver.org.mk
>> > https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>> >
>> _______________________________________________
>> Mozilla mailing list
>> Mozilla at lists.softver.org.mk
>> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>


More information about the Mozilla mailing list