[Mozilla] URGENT: Agenda change

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Tue May 6 17:15:17 UTC 2014


Јас мислам да се преформулира да каже дека ќе се служат 2 типа на храна, а
дека само ако сакаат веге тогаш да пишат. Бидејќи вака ме прашува кој тип
сакам храна, а после ми вика само за веге ако сакам да пратам меил.
On May 6, 2014 7:11 PM, "Goce Mitevski" <goce.mitevski at gmail.com> wrote:

> Пишувам предлог пораки за контакт со учесниците овде:
>
> https://docs.google.com/document/d/1qtauwXhcQ1QgiBV6EQ0mkh9vgsa4GesHUbgFx2Eg0dY/edit#
>
> Ако сте согласни дека е во ред, пораката до учесниците можам да ја
> испратам веднаш.
>
> Поздрав,
> Гоце
>
> ---
>
> Goce Mitevski
> Independent Professional
>
>http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
>http://www.behance.net/GoceMitevski
>http://www.nicer2.com/about
>http://monsteer.deviantart.com/
>http://www.vimeo.com/gocemitevski
>
> I'm on Twitter: @GoceMitevski
>
>
> 2014-05-06 18:29 GMT+02:00 Gorjan Jovanovski <jovanovski at gorjan.info>:
> > Ако идеме со 1 јадење само ондак ок е.
> > Зборев со дечкото од ресторанот, ми дадоа контакт и рекоа да им кажеме
> > унапред само и ќе донесат се таму. Ме советуваше пици да не земаме
> бидејќи
> > ќе се скаменат додека ги направат и донесат, а да земеме клуб/сендвич со
> > пилешко бидејќи заситувале (клуб = 120 МКД, пилешко = 140 МКД), а имале и
> > веге сендвич за по потреба.
> >
> > Може на фактура да се плати, али бараат 50% однапред да платиме како
> > гаранција бидејќи не не занеле.
> > Треба да им дадам финална бројка и време утре по можност
> >
> >
> > 2014-05-06 14:54 GMT+02:00 Ana Risteska <a.risteska at gmail.com>:
> >>
> >>
> >>
> >>>
> >>> Што станува со забавата?
> >>
> >>
> >> Имаме идеја за место? Сте разговарале за ова?
> >>
> >> _______________________________________________
> >>
> >> Mozilla mailing list
> >> Mozilla at lists.softver.org.mk
> >> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Portfolio: http://gorjan.info
> > LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
> >
> > _______________________________________________
> > Mozilla mailing list
> > Mozilla at lists.softver.org.mk
> > https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
> >
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140506/d86566f1/attachment-0001.html>


More information about the Mozilla mailing list