[Mozilla] lightning talks и ментори

Damjan Georgievski gdamjan at gmail.com
Tue May 6 17:31:18 UTC 2014


прво,
дали ни требаат уште ментори, ако да веднаш да разгласиме по социјални мрежи

второ,
колку lightning talks имаме закажано?
Ова беше планот:

> - Кој: mozilla manifest
> - Кој: open web
> - Ванчо: aplikacija no-js
> - ???
> - ???

Зборев со Ана и Ѓорги, они можат да зборат за Designing Mobile First и
Javascript Promises, соодветно.

Ќе го контактирам и другиот пријавен ментор.

Јас би можел да се спремам за offline first, евентуално.

Друго?

-- 
damjan


More information about the Mozilla mailing list