[Mozilla] lightning talks и ментори

Damjan Georgievski gdamjan at gmail.com
Tue May 6 18:08:21 UTC 2014


не. на македонски.

пс.
потврдија ли гостите?

2014-05-06 20:01 GMT+02:00 Dimitar Jovanov <dimitar.jovanov.92 at gmail.com>:
> Битна ствар дали ќе се држат на Англиски поради гостите од Mozilla?
>
>
> 2014-05-06 19:35 GMT+02:00 Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com>:
>
>> > Друго?
>>
>> Јас можам да зборувам за Australis.
>>
>> ---
>>
>> Goce Mitevski
>> Independent Professional
>>
>>http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
>>http://www.behance.net/GoceMitevski
>>http://www.nicer2.com/about
>>http://monsteer.deviantart.com/
>>http://www.vimeo.com/gocemitevski
>>
>> I'm on Twitter: @GoceMitevski
>>
>>
>> 2014-05-06 19:31 GMT+02:00 Damjan Georgievski <gdamjan at gmail.com>:
>> > прво,
>> > дали ни требаат уште ментори, ако да веднаш да разгласиме по социјални
>> > мрежи
>> >
>> > второ,
>> > колку lightning talks имаме закажано?
>> > Ова беше планот:
>> >
>> >> - Кој: mozilla manifest
>> >> - Кој: open web
>> >> - Ванчо: aplikacija no-js
>> >> - ???
>> >> - ???
>> >
>> > Зборев со Ана и Ѓорги, они можат да зборат за Designing Mobile First и
>> > Javascript Promises, соодветно.
>> >
>> > Ќе го контактирам и другиот пријавен ментор.
>> >
>> > Јас би можел да се спремам за offline first, евентуално.
>> >
>> > Друго?
>> >
>> > --
>> > damjan
>> > _______________________________________________
>> > Mozilla mailing list
>> > Mozilla at lists.softver.org.mk
>> > https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>> _______________________________________________
>> Mozilla mailing list
>> Mozilla at lists.softver.org.mk
>> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
>
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
damjan


More information about the Mozilla mailing list