[Mozilla] lightning talks и ментори

novica novica at on.net.mk
Wed May 7 16:15:51 UTC 2014


> пс.
> потврдија ли гостите?


никој до овој момент не потврди така што мислам дека можеме да одиме со
претпоставка дека нема да дојдат?

јас можам за manifesto  да зборувам ако мислите дека е ок да имаме таква
нетехничка тема.-- 
ннвц


More information about the Mozilla mailing list