[Mozilla] Храна

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Wed May 7 14:55:47 UTC 2014


http://ujp.gov.mk/mk/prebaruvanje_pravni_lica/prikazi?edb=4030002468663

Слободен софтвер Македонија

ЗЛАТЕ МИХАЈЛОВСКИ 26

Поздрав,
Стама

2014-05-07 16:38 GMT+02:00 Gorjan Jovanovski <jovanovski at gorjan.info>:
> Име на фирма и адреса?
>
> On May 7, 2014 11:23 AM, "Igor Stamatovski" <igor.stamatovski at gmail.com>
> wrote:
>>
>> > ДАМЈАН/ИГОР: Дечкото сака однапред 50% да се плати, ќе ви дадам бројче
>> > за да
>> > се договорите околу тоа и сите формалности околу плаќањето денес откако
>> > ќе
>> > се договорам со него.
>>
>> ОК.
>>
>> Нека ја прати профактурата по емаил или само сума и жиро сметка.
>>
>> Поздрав,
>> Стама
>>
>> Нека има вкупно 60 оброци.
>>
>>
>> --
>> Igor
>> _______________________________________________
>> Mozilla mailing list
>> Mozilla at lists.softver.org.mk
>> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Igor


More information about the Mozilla mailing list