[Mozilla] Храна

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Wed May 7 14:38:24 UTC 2014


Име на фирма и адреса?
On May 7, 2014 11:23 AM, "Igor Stamatovski" <igor.stamatovski at gmail.com>
wrote:

> > ДАМЈАН/ИГОР: Дечкото сака однапред 50% да се плати, ќе ви дадам бројче
> за да
> > се договорите околу тоа и сите формалности околу плаќањето денес откако
> ќе
> > се договорам со него.
>
> ОК.
>
> Нека ја прати профактурата по емаил или само сума и жиро сметка.
>
> Поздрав,
> Стама
>
> Нека има вкупно 60 оброци.
>
>
> --
> Igor
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140507/570518e5/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list