[Mozilla] петок попладне на финки?

novica novica at on.net.mk
Wed May 7 16:17:05 UTC 2014


Дали да одиме на ФИНКИ во петок да видиме што како, да провериме, да се
запознаеме со просторот?


КОе време би можело да се оди?

-- 
ннвц


More information about the Mozilla mailing list