[Mozilla] петок попладне на финки?

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Wed May 7 17:06:36 UTC 2014


Ние сме до 18:00 на факс, така да во 18.00 може да се чекаме на ФИНКИ.
Винкете и кој и да поставува интернет за да ја види просторијата и layout-от
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140507/54e4d624/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list