[Mozilla] петок попладне на финки?

novica novica at on.net.mk
Wed May 7 18:07:45 UTC 2014


> Ние сме до 18:00 на факс, така да во 18.00 може да се чекаме на ФИНКИ.
> Винкете и кој и да поставува интернет за да ја види просторијата и
> layout-от


Одлично. Дали купивме или остана отворено тоа за мрежни и продолжни 
кабли?

--
ннвц


More information about the Mozilla mailing list