[Mozilla] lightning talks и ментори

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Wed May 7 18:09:27 UTC 2014


On May 7, 2014 6:15 PM, "novica" <novica at on.net.mk> wrote:
>
>
> > пс.
> > потврдија ли гостите?
>
>
> никој до овој момент не потврди така што мислам дека можеме да одиме со
> претпоставка дека нема да дојдат?

Фејл. Зошто така се испонашаа?

Стама
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140507/71e81623/attachment-0001.html>


More information about the Mozilla mailing list