[Mozilla] lightning talks и ментори

novica novica at on.net.mk
Wed May 7 18:07:02 UTC 2014


> Треба таква да. За културата и community-то и пошироката приказна на
> Mozilla - зашто уопште постои Firefox OS

тоа може да бидат и 2. вовед некој на почетокот -- добредојдовте во 
заедницата на мозила

и потоа LT за манифестот--
ннвц


More information about the Mozilla mailing list