[Mozilla] петок попладне на финки?

novica novica at on.net.mk
Thu May 8 18:12:39 UTC 2014


>> 10 продолжни. Јас можам да обезбедам 2.

добро - значи 10 продолжни кабли
рутери, мрежни кабли.... ? што друго?

и кој друг може да донесе?


More information about the Mozilla mailing list