[Mozilla] петок попладне на финки?

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Thu May 8 18:03:58 UTC 2014


од кој буџет? држиме трошоци на минимум, а кога ќе стигне ќе набавиме за
следен настан, освен ако и за тоа не земеме од 2с.мк пари


2014-05-08 20:02 GMT+02:00 novica <novica at on.net.mk>:

>
> > штекери има, ќе треба да се донесат продолжни кабли за секој тим, т.е.
> > 10 продолжни. Јас можам да обезбедам 2.
>
> нели се договаравме да купиме мрежни и продолжни кабли?
>
> --
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140508/c3e6ac65/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list