[Mozilla] петок попладне на финки?

novica novica at on.net.mk
Thu May 8 20:08:01 UTC 2014


друго петок: дали имаме некакви постери или не?

ако не, дали некој може да склопи црно-бело колку само насоки кон 
просторијата да наместиме

нешто во смисла „фајрфокс во овој правец“. јас можам да ги отштампам и 
да ги залепиме утре вечер?

--
ннвц


More information about the Mozilla mailing list