[Mozilla] Интернет инфраструктура

Aleks aleks at slobodensoftver.org.mk
Thu May 8 22:55:22 UTC 2014


Ок, 5 до 12

Како се стои со мрежна инфраструктура ? Јас ќе снабдам рутери и дел од 
потребните мрежни кабли од Хаклаб.

Рутери најверојатно ќе има 2 и тоа со SSID: kika-portable

Како е состојбата за интернетот ? Дали имаме uplink ?

~


-- 
Aleksandar (Aleks) Lazarov
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information 
Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal 
Processing
- Member of the Free Software Macedonia Organization
- Ham Radio operator (Z32AL)
- GNU/Linux user.


More information about the Mozilla mailing list