[Mozilla] lightning talks и ментори

Ana Risteska a.risteska at gmail.com
Fri May 9 18:43:00 UTC 2014


Може во Концепт 37, малце е подалеку, но не е страшно...
таму е згодно дека може и да се стои и да се седи + има тераса

2014-05-09 20:07 GMT+02:00 novica <novica at on.net.mk>:

>
> > барбакан, драма кафе (мада е надвор), бела и компанија кај школа за
> > страни јазици се поблиску од џовани кај кај
>
> да ок - не ги знам местата. кое е најпогодно, може треба да им дадеме
> headsup дека ќе дојде поголема група после шест.
>
> --
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140509/78add02a/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list