[Mozilla] lightning talks и ментори

novica novica at on.net.mk
Fri May 9 18:07:41 UTC 2014


> барбакан, драма кафе (мада е надвор), бела и компанија кај школа за
> страни јазици се поблиску од џовани кај кај

да ок - не ги знам местата. кое е најпогодно, може треба да им дадеме 
headsup дека ќе дојде поголема група после шест.

--
ннвц


More information about the Mozilla mailing list