[Mozilla] Fwd: URGENT: Budget

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Mon May 12 12:09:48 UTC 2014


Качив скенови од сметките што ги плативме со парите од буџетот на
настанот за клубот на Firefox.

Вкупно 4310 денари треба да вратиме во буџетот на клубот, штом ќе
пристигне буџетот за хакатонот.

Поздрав,
Гоце

--

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


More information about the Mozilla mailing list