[Mozilla] Fwd: URGENT: Budget

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Mon May 12 12:12:45 UTC 2014


Вери гут, сега ќе ги пребацам и моиве.2014-05-12 14:09 GMT+02:00 Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com>:

> Качив скенови од сметките што ги плативме со парите од буџетот на
> настанот за клубот на Firefox.
>
> Вкупно 4310 денари треба да вратиме во буџетот на клубот, штом ќе
> пристигне буџетот за хакатонот.
>
> Поздрав,
> Гоце
>
> --
>
> Goce Mitevski
> Independent Professional
>
>http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
>http://www.behance.net/GoceMitevski
>http://www.nicer2.com/about
>http://monsteer.deviantart.com/
>http://www.vimeo.com/gocemitevski
>
> I'm on Twitter: @GoceMitevski
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140512/cc99efe0/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list