[Mozilla] Fwd: Прашање за Firefox OS Апликации

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Tue May 13 19:58:31 UTC 2014


Горан прашува за репото на GitHub.


---------- Forwarded message ----------
From: Goran Petkovski <goranmk20 at outlook.com>
Date: 2014-05-13 17:52 GMT+02:00
Subject: Прашање за Firefox OS Апликации
To: "goce.mitevski at gmail.com" <goce.mitevski at gmail.com>


Здраво,

најпрво да ви се извинам доколку оваа порака спаѓа во спам-категоријата,
но сакав да ве прашам дали може да ни поставите линк од github-
репозиториум, каде може да ги поставуваме нашите Firefox OS апликации.

Поздрав

Петковски Горан


More information about the Mozilla mailing list