[Mozilla] Fwd: Preregistracija / prodolzuvanje na validnost na domen

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Mon Oct 27 18:15:39 UTC 2014


Отвори нов баг на Bugzilla или пиши на тој што го отворивме тогаш кога
го преземавме mozilla.mk.

Овој мислам дека беше:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=847197

Поздрав,
Гоце

--

Goce Mitevski
Independent Professional (Graphic and Web Design)

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


2014-10-27 17:27 GMT+01:00 Gorjan Jovanovski <computergeny at gmail.com>:
>
>
> ---------- Forwarded message ---------
> From: MARnet Domeni <domeni at marnet.mk>
> Date: Mon, Oct 27, 2014, 15:39
> Subject: Preregistracija / prodolzuvanje na validnost na domen
> To: jovanovski at gorjan.info <jovanovski at gorjan.info>
>
>
> Почитувани,
>
> Валидноста на Вашиот домен mozilla.mk истекува на 16-11-2014 и потребно е
> истиот да се пререгистрира(продолжи валидноста на доменот).
>
> Листата на регистрари, каде можете да извршите пререгистрација на Вашиот
> домен, можете да ја најдете на  http://marnet.mk/registrari/.
>
> За да го пререгистрирате (продолжите) доменот потребно е да одберете нов
> Регистрар од листата, бидејќи од 01.04.2014 година МАРнет повеќе нема да
> регистрира домени.
>
> Одбраниот регистрар ќе Ви даде насоки како да го пререгистрирате
> (продолжите)  доменот.
>
> Државните органи на Република Македонија, установи и други организаци
> утврдени со Уставот на Република Македонија и закон како и јавни
> претпријатија и единици на локалната самоуправа и градот Скопје своите
> домени ќе ги пререгистрираат во МАРнет.
>
> Доколку Вашиот домен е веќе пререгистриран игнорирајте го ова известување.
>
> Со почит,
>
> МАРнет
>
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>


More information about the Mozilla mailing list