[Mozilla] Fwd: Preregistracija / prodolzuvanje na validnost na domen

Gorjan Jovanovski computergeny at gmail.com
Mon Oct 27 16:27:07 UTC 2014


---------- Forwarded message ---------
From: MARnet Domeni <domeni at marnet.mk>
Date: Mon, Oct 27, 2014, 15:39
Subject: Preregistracija / prodolzuvanje na validnost na domen
To: jovanovski at gorjan.info <jovanovski at gorjan.info>


 Почитувани,

Валидноста на Вашиот домен mozilla.mk истекува на 16-11-2014 и потребно е
истиот да се пререгистрира(продолжи валидноста на доменот).

Листата на регистрари, каде можете да извршите пререгистрација на Вашиот
домен, можете да ја најдете на  http://marnet.mk/registrari/.
<http://marnet.mk/registrari/>

За да го пререгистрирате (продолжите) доменот потребно е да одберете нов
Регистрар од листата, бидејќи од 01.04.2014 година МАРнет повеќе нема да
регистрира домени.

Одбраниот регистрар ќе Ви даде насоки како да го пререгистрирате
(продолжите)  доменот.

Државните органи на Република Македонија, установи и други организаци
утврдени со Уставот на Република Македонија и закон како и јавни
претпријатија и единици на локалната самоуправа и градот Скопје своите
домени ќе ги пререгистрираат во МАРнет.

Доколку Вашиот домен е веќе пререгистриран игнорирајте го ова известување.

Со почит,

МАРнет
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20141027/0a8ad167/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list