[Mozilla] септемвриска средба?

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Sun Sep 7 09:38:56 UTC 2014


чим имаме распоред на факс ќе ве информисаме кога ќе можеме


2014-09-07 8:40 GMT+02:00 novica <novica at on.net.mk>:

> > мене исто ми одговара после 15-ти Септември, доколку има повеќе учесници
> > може да разговараме и за одредени новости.
>
> ајде doodle:
> http://doodle.com/zk5bpe6y4qgzfg7d
>
> ако имате специфични теми што сакате да ги збориме кажете ги однапред за
> се подготвиме сите однапред.
>
> --
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
Send me a secure email at jovanovski at protonmail.ch
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140907/cd5eada3/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list