[Mozilla] Недовршени активности во врска со буџетот на хакатонот

Damjan Georgievski gdamjan at gmail.com
Thu Sep 18 12:45:49 UTC 2014


> Колку што знам, работата со распределувањето на парите од буџетот што
> го добивме од Mozilla не е завршена.

ok.
парите се кај мене
28800 денари

ај сеа чао :)

-- дамјан


More information about the Mozilla mailing list