[Mozilla] Недовршени активности во врска со буџетот на хакатонот

novica novica at on.net.mk
Sun Sep 7 06:35:59 UTC 2014


> Исто така, дел од средствата, треба да се вратат и на клубот на Firefox.

Дел треба да му даде и на Ванчо.

Така што да не ги уплаќаме сите, кој ќе ги вади пак.


-- 
ннвц


More information about the Mozilla mailing list