[Mozilla] Недовршени активности во врска со буџетот на хакатонот

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Tue Sep 23 08:40:22 UTC 2014


>  не можам да видам колку е за клубот -- ваљда Гоце знае тоа поточно

Коментари 17 и 18 на (Bug 997687):
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=997687

> остатокот е на слободен софтвер со тоа што сме 25 долари и мањак.

Горјан?


--

Goce Mitevski
Independent Professional (Graphic and Web Design)

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


2014-09-23 9:11 GMT+02:00 novica <novica at on.net.mk>:
>
>> 28800 денари
>
> се 601 долари а според багот треба да добиеме 624 (Bug 997687)
>
> на багот се пријавени 5540 MKD за ванчо
>
> не можам да видам колку е за клубот -- ваљда Гоце знае тоа поточно
>
> остатокот е на слободен софтвер со тоа што сме 25 долари и мањак.
>
>
> --
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla


More information about the Mozilla mailing list