[Npss] Забелешки од првата работна средба за националната политка за слободен софтвер

Novica Nakov novica at slobodensoftver.org.mk
Mon Jun 7 21:14:58 CEST 2010


Здраво на сите (ова е и првото човечко здраво на листава :)),

Деновиве го пополнивме блогот што треба да ја следи нашата работа:
http://npss.slobodensoftver.org.mk/

Меѓу другото, објавени се забелешките од работната средба, онака како
што јас ги запишав со некои дополнувања од Филип Стојановски.
Погледајте ги и ако имате дополнувања и поправки известете ме. Ниедна
грешка не е намерна.


Тука би можеле веднаш да ја рефокусираме дискусијата и ги прибереме
податоците во однос на првите четири точки околу кои скоро и да не
разговаравме минатата недела:

1. Осврт на слободниот и неслободниот софтвер, главни карактеристики,
предности на слободниот софтвер.

2. Осврт на препораки и регулатива од Европската унија што се однесува
на слободен софтвер.

3. Осврт на домашна регулатива: политики и стратегии (на пр.
Националната политика и стратегија за информатичко општество), закони
(на пр. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер),
други документи.

4. Осврт на софтвер и сервиси кои моментално ги нудат државните институции.


А доколку и другите пратат свои коментари и забелешки јас ќе можам во
следните денови да искомпајлирам еден заеднички текст околу петата
точка околу која и воглавно дискутиравме.-- 
Новица Наков
Слободен софтвер Македонија
http://slobodensoftver.org.mk


More information about the Npss mailing list