[Npss] последна ревизија на политиката за слободен софтвер

Vanco Ordanoski vanco.ordanoski at infoproject.biz
Thu Oct 21 18:50:00 CEST 2010


Мислам дека треба да се погледне текстот на Чандер Кант: Making Public
Records Public: Why open formats are essential for sharing and preserving
government data<http://opensource.com/government/10/3/making-public-records-public-why-open-formats-are-essential-sharing-and-preserving-g>
.
Има интересни податоци, а и некои од идеите (во духот на CC лиценцата на
текстот) би можеле да ги вградиме во нашиот документ.

Поздрав, Ванчо

---
Vanco Ordanoski
Founder & CTO, Infoproject

Phone: +389 (02) 3090 233 (assistant); 3090 181 (direct)
Address: T.Gologanov Blvd. 70/16, Skopje 1000,   Republic of Macedonia
http://www.infoproject.biz
http://vanco.ordanoski.name


2010/10/20 Novica Nakov <novica at slobodensoftver.org.mk>

> Здраво на сите,
>
> Најновата ревизија на текстот е објавена на
> http://npss.slobodensoftver.org.mk/p/blog-page_22.html
>
> Пред следната средба ги собираме последните коментари во врска со текстот.
>
> Благодариме за соработката.
>
> --
> Новица Наков
> Слободен софтвер Македонија
> http://slobodensoftver.org.mk
> _______________________________________________
> Npss mailing list
> Npss at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/listinfo/npss
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/npss/attachments/20101021/62a4e379/attachment.htm>


More information about the Npss mailing list