[Npss] последна ревизија на политиката за слободен софтвер

Vanco Ordanoski vanco.ordanoski at infoproject.biz
Sun Oct 31 19:59:11 CET 2010


Мислам дека она што ни недостасува во политиката, е план за следење на
нејзиното исполнување.
Ние можеме да ја донесеме, ќе биде одлично срочена, добро замислена -- и
брзо ќе падне во заборав ако немаме механизам за контрола и мерење на
нејзиниот успех.

Мојот предлог е да воспоставиме периодично скенирање на институциите кои ќе
оцениме дека треба да бидат соодветни со НПСС, на пример, на секои три
месеци.
Резултатите од мониторингот би ги објавиле во форма на билтен, кој би бил
публикуван во медиумите и на специјализиран сајт (можеби некој кој веќе
постои).
„Прекршителите“ (условно наречени, во недостаток на подобар збор) би биле
контактирани со укажување на недостатоците и би им била понудена помош за
нивно отстранување.

Знам дека нашава работна група не може да биде телото кое оперативно ќе се
занимава со ваквите активносто, но сметам дека треба да размислиме како да
формираме такво тело и како тоа би се финансирало (не мислам на ништо
гломазно и скапо, финансирање само на основните активности).
Според мое мислење, прв на листата на финансиери е државата, бидејќи е тоа
во нејзин интерес.

Поздрав, Ванчо

---
Vanco Ordanoski
Founder & CTO, Infoproject

Phone: +389 (02) 3090 233 (assistant); 3090 181 (direct)
Address: T.Gologanov Blvd. 70/16, Skopje 1000,   Republic of Macedonia
http://www.infoproject.biz
http://vanco.ordanoski.name


2010/10/20 Novica Nakov <novica at slobodensoftver.org.mk>

> Здраво на сите,
>
> Најновата ревизија на текстот е објавена на
> http://npss.slobodensoftver.org.mk/p/blog-page_22.html
>
> Пред следната средба ги собираме последните коментари во врска со текстот.
>
> Благодариме за соработката.
>
> --
> Новица Наков
> Слободен софтвер Македонија
> http://slobodensoftver.org.mk
> _______________________________________________
> Npss mailing list
> Npss at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/listinfo/npss
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/npss/attachments/20101031/18d0fe6e/attachment.html>


More information about the Npss mailing list