[Lug] Sefte

Novica Nakov novica at bagra.net.mk
Tue Jul 9 15:04:47 UTC 2002


Во својата последна порака, Ivan Stojmirov напиша:

| На оваа листа ги додадов сите што беа на митингот у неделата.

Ако навистина работи сихронизирањето со њуз, тогаш мене одземи ме. Да не
ги добивам истите пораки и таму и ваму.

-- 
Новица

Who so would be a man must be a nonconformist.
_______________________________________________
Lug mailing list
Lug at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lug



More information about the Ossm-members mailing list