[LUG] "default encoding for the user"

Zlatko Trajceski zlat at bagra.net.mk
Mon Nov 25 08:05:45 UTC 2002


Danko Ilik wrote:
> 
> Кај да е ќе инсталирам Мандрак пак, па ќе се среди нешто...
> 
> Патем, малите љ и њ ми се л и н во некои(!!) (truetype) фонтови под Редхет 
> 8.0. Порано не сум го сретнал тоа... На некој друг му се случува?
> 

Тоа не се TT фонтови, туку Type1 од www.mksoftver.org "Конечно СЛОБОДНИ 
(GNU) векторски кирилични фонтови".

.
.
.
"Фонтовите се со задоволителен квалитет. Ги тестирав преку xft и Xrender 
од XFree86 4.2.0, freetype 2.1.2 и GNOME 2.0.1 со GDK_USE_XFT=1. 
Недостаток е што фонтот кој е како замена за helvetica (arial) ги нема 
буквите Љ и Њ - на нивно место се наоѓаат Л и Н па задржана е 
читливоста, истиот фонт во OpenType варијанта имаше проблеми со 
подреденоста (буквите не беа како на линија наредени) - TrueTupe и Type1 
варијантите го немаа тој проблем (можеби е до freetype библиотеката за 
растеризирање и нејзините рутини за OpenType или пак е до компајлерот со 
кој се направени), другите фонтови ги немаа горенаведените проблеми."
.
.
.

-- 
..-. I fought the law and the law won .-..

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list